Koduõpe

Võimaldame peredele koduõpet lapsevanema soovil 1. - 9. klassini. Kuna oleme waldorfkool, siis ootame koduõppesse peresid, kes on waldorfpedagoogikast huvitatud.

Väärtustame mitmekülgset, terviklikku ja eakohast lapse arengut.

Meie kooli koduõppe on valinud pered, kes soovivad lapsele rahulikku õpikeskkonda, individuaalset lähenemist, võimalust tegeleda süvendatult oma huvialadega või reisivad palju.

Lapsevanem tagab lapsele tervisliku õpikeskkonna, vajadusel eraõpetajad, sobivad õppematerjalid jne. Igale lapsele koostab lapsevanem just talle sobiva õppekava ja esitab selle ka koolile ning vastutab oma lapse õpitulemuste eest.

Kord poolaastas toimub arenguvestlus, kus laps esitab oma tehtud töid ning lapsevanem esitab kirjaliku kokkuvõtte õpitud teemadest ning lapse arengust. Kool hindab eelnevalt esitatud individuaalses õppekavas seatud eesmärkide täitmist.

VASTUVÕTT KODUÕPPESSE

*Koduõppe soovi korral tuleb täita kooli sisseastumisavaldus ja koduõppele jäämise avaldus.

*Võtame lapsi kooli vastu perevestluse alusel, mis toimub koolis kohapeal.

*Vastuvõtu korral esitada isikut tõendav dokument ja eelmise kooli õpilasraamatu väljavõte.

*Vastuvõtu otsuse puhul sõlmitakse leping.

KODUÕPPE INFOT

Eestis reguleerib koduõpet Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord

MTÜ Koduõppe Keskus

Waldorfpedagoogika ja koduõpe

RWK õppekava põhikoolis

RWK koduõppe blogi

KONTAKT

Liis Priks
koduõppe koordinaator
liis@rakverewaldorfkool.ee
+3723253775, Vallikraavi 8, Rakvere

Tagasi

Rakvere Vabakooli Selts

Pikk 18, Rakvere, 44307
Reg. nr. 80315048

Oleme kantud EMTA Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja alates 01.01.2015
a/a EE601010220120377014
Arved palun saata
arved@rakverewaldorfkool.ee

rwk@rakverewaldorfkool.ee
Sekretär Gete Kütt +3725241928
gete@rakverewaldorfkool.ee
Õpetajatetoa telefon +37253415556
Koduõpe +3723253775, Vallikraavi 8
liis@rakverewaldorfkool.ee