Rakvere Waldorfkooli lugu

Rakvere Waldorfkool loodi 2011. aastal kodanike algatusel. Esimesed kuus aastat kandis kool nime Rakvere Vanalinna Kool.

Esimesel aastal alustas kool ainult seitsme lapsega, keda õpetas neli õpetajat: Maili Ott, Kärt Villemson, Kadri Mägi ja Liis Niller. Koolimaja ruumid asuvad aadressil Pikk 18 ja esimestel aastatel kasutati õppetööks kogu majast ainult kolme ruumi. Kõik remondi- ja korrashoiutööd tegid ära lapsevanemad ja õpetajad ise. Ka toitu valmistati ise. Lapsevanem Katri Kaldaru valmistas toitu oma kodus ja tõi selle lõunaks koolimajja.

Esimesel kooliaastal oli Rakvere Vabakooli Seltsis, kes tänaseni kooli haldab, ainult 24 liiget ja entusiastlikult käisid nad koos aasta läbi iga nädala kolmapäeval, et kooliasju ühiselt otsustada. Kool hakkas tasapisi aasta-aastalt kasvama ning kuuenda tegutsemisaasta lõpuks oli ruumipuudus juba nii suur, et selts hakkas linnast uusi ruume otsima, kuid sobiv maja jäi leidmata. Otsustati välja ehitada oma maja teine korrus. Elu ja õppetööd tuli aga edasi korraldada, nii rentis Waldorfkool õppeaastal 2017/2018 ruume Tallinna kolledžilt ja samal ajal renoveeriti ja laiendati oma koolimaja, mis avati pidulikult 2018. aasta 3. septembril. Tõsi küll, veel mitu kuud askeldas õhtuti koolis ehitusmehi.

Koolil on tänaseks kaks õppehoonet, Pikk tn 18 ja Vallikraavi 8, mille vahel liigub koolipere üle iidse Rakvere Vallimäe. Pikal tänaval on meil põhikooli alg- ja keskastme klassid ning meie oma köök, kust tuleb söök kogu koolile. Vallikraavi majas on vanema astme ja gümnaasiumiklassid, lasteaiarühmad ning saal.
Rakvere Waldorfkooli koolitoit kannab ökomärki „üle 50 kuni 80% toorainest on mahe“.

Rakvere Waldorfkool ei ole ainult kool ja lasteaed, vaid pakub võimalusi ka lapsevanematele. Mõiste koolipere on õigustatud, sest olulisematel sündmustel on kohal ka lapsevanemad, toimetades koos lastega. Lapsevanemal on alati võimalik leida valdkond, milles tal on kogemusi, mis teda puudutab, ja seltsi tegemistes kaasa lüüa. Koolipeod, laadad, etendused, väljasõidud ja klassiüritused ei möödu vanemate panuseta ja see ühendab. Lapsevanem tunneb ennast pere liikmena. Rakvere Waldorfkooli käib igapäevaselt kohal ka naabermaakondade lapsi. Lapsevanemad hindavad keskkonda ja õpetamise viisi, mis loob eeldused vaba inimese kasvamiseks.

Üheksa aastat tagasi vaid seitsme lapsega alustanud kool on kasvanud tänaseks rohkem kui kahesaja neljakümne õpilasega põhikooliks, mille juurde kuulub kahe liitrühmaga lasteaed. Pidevalt kasvav huvi gümnaasiumi loomise vastu on viinud ülaastme avamiseni septembris 2021. Kooli ja lasteaeda majandav Rakvere Vabakooli Selts otsib võimalusi arenguks, sest huvi waldorfhariduse vastu aina suureneb.

Tagasi

Rakvere Vabakooli Selts

Pikk 18, Rakvere, 44307
Reg. nr. 80315048

Oleme kantud EMTA Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja alates 01.01.2015
a/a EE601010220120377014
Arved palun saata
arved@rakverewaldorfkool.ee

rwk@rakverewaldorfkool.ee
Sekretär Gete Kütt +3725241928
gete@rakverewaldorfkool.ee
Õpetajatetoa telefon +37253415556
Koduõpe +3723253775, Vallikraavi 8
liis@rakverewaldorfkool.ee